• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

خط مشی کیفیت

به نام خدا  

شركت ایرانکار توس ، بعنوان يكي از شاخص ترين توليد كنندگان  محصولات گرمایشی  ( انواع بخاری و  هیترهای گازی _آبگرمکن های برقی ، گازی و نفتی )    با اعتقاد راسخ به اصل مشتري مداري ،كيفيت را در رضايت كامل مشتريان درون و برون سازماني متبلورمي بيند و براي تحقق كامل مقاصد و استراتژي های  خود موارد  ذيل را  بعنوان خط مشي كيفي براي اجراي  فعاليتها مورد توجه و اهتمام قرار مي دهد :

1)  اجرای الزامات  كيفيت با  الگوي استانداردهای ملی  و با نظر داشتن نیازمندی های مشتریان درون و برون سازماني جهت افزایش رضایتمندی مشتریان ( تحویل به موقع ، بالا بردن سطح کیفی محصول و ... )

2) تلاش جهت ایجاد انگيزش ، آموزش مستمر و ارتقاء ایمنی ، ارگونومی و بهداشت محیط کار و رعایت مسائل زیست محیطی برای رضایت كاركنان بعنوان با ارزش ترين منبع سازمان

3)  اهمیت به موضوع تحقیق و توسعه و اجرای پروژه های جدید و توسعه فروش به منظور دستیابی به بازارهای جدید و کسب سود بیشتر 

4)  نظارت بر اجرا و ارتقای اهداف سازمان جهت افزایش سطح کیفی و کمی و بهبود مستمردرتمامی فرایندها  و جلوگیری از بروز عدم انطباق، با حضور و مشارکت کارکنان و کار گروهی فراقسمتی جهت دستیابی به ضایعات صفر

اينجانب بعنوان بالاترين مقام اجرايي سازمان پايبندي خود را به مفاد خط مشي كيفيت اعلام داشته و تلاش خواهم نمود به منظور تحقق آن منابع لازم را در حد مقدورات سازمان تامين نمايم و شخصاً بطور منظم اثربخشي و كارآيي اين  نظام را مورد بازنگري قرار دهم .

همچنین درك ، استقرار ، اجرا ، نگهداري ،تحقق و بهبود مستمر این خط مشی ، مسئوليتي بسيار مهم و سنگين است كه بعهده كاركنان سازمان گذاشته شده است. اينجانب تلاش و کوشش تمامي همكاران را در جهت پاسداري از مفاد اين خط مشي كيفيت ارج مي نهم .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مديريت عامل               Back to Top