• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

نکات ایمنی در مورداستفاده از آبگرمکن

آبگرمکن

نکات ایمنی در مورداستفاده از آبگرمکن

یکی از وسایل گازسوزی که عمدتاً پس از لوله کشی گازمنازل تهیه میشود ،آبگرمکن می باشد. این وسیله که همانند وسایل گازسوز دیگر بخودی خود هیچ خطری ندارد و در واقع جهت استفاده و به منظور راحتی و آسایش خانواده تامین می گردد ، چنانچه اصول ایمنی درکار کردن با آن رعایت نشود می تواند خطر ساز و فاجعه آفرین باشد .

علاوه بر توصیه های قبلی که در خصوص وسایل گازسوز که درصفحات قبل اشاره شدلازم است به این نکته توجه شودکه نصب آبگرمکن در حمام یا فضایی که بطور عادی در آن هواجریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ایجادخفگی می نماید .ضمن اینکه نصب هرگونه وسیله گازسوز درحمام مغایر اصول ایمنی است.

 آبگرمکن دیواری در حدود دو تا سه برابر یک آبگرمکن زمینی نیاز به مصرف گاز داردو در نتیجه اکسیژن موجود در فضای مسکونی را به سرعت مصرف کرده و درصورتیکه هوا جریان نداشته باشد ، کمبود اکسیژن درفضای آپارتمان منجربه بدسوزی آبگرمکن و تولید
گازسمیcoمی‌نماید. بنابراین همواره بایستی برای دستگاههای گازسوز و خصوصاً آبگرمکن دیواری پیش بینی‌های لازم در رابطه با ورود هوای تازه صورت گیرد .

1- در ساختمان‌های کوچکتراز50 متر مربع بدلیل فضای محدود و در صورتیکه دریچه های تهویه و امکان ورود هوای تازه پیش بینی نشده باشد ، نصب آبگرمکن دیواری می‌تواند حادثه‌ساز باشد.

2- از نصب آبگرمکن دیواری در توالت و حمام جداً خودداری نمائید.

3- از نصب آبگرمکن دیواری در مغازه هایی که برای استراحت شبانه کارکنان استفاده می‌شود خودداری نمائید.

پس همیشه یادتان باشد :

آبگرمکن و سایر وسایل گاز سوز را هرگز در حمام و فضاهای محدود و بدون تهویه نصب نکنید .


🔥ایران کارتوس گرمابخش زندگی
@irankartoosآرشیو مقالاتBack to Top