• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

خط مشی کیفیت

شرکت ایران کارتوس اهداف کیفی زیر را سرلوحه سیاستگذاری و برنامه ریزی خود قرار داده است:

1- افزایش رضایت و اعتماد پایدار مشتری با کیفیت برتر به طور مستمر.

2- تلاش در جهت افزایش کیفی و کمی روز افزون محصولات .

3- عرضه انواع محصولات با کیفیت مطلوب و توزیع آن در سطح کشور.

4- عرضه به موقع محصولات به مشتریان طبق قرارداد های منعقد شده .

مدیریت شرکت معتقد است با اقدامات زیر می توان در راستای تحقق اهداف کیفی یاد شده گام برداشت:

1- تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت .

2- فراهم نمودن بستر لازم به منطور بالا بردن سطح دانش و مهارت فتی و تخصصی کارکنان .

3- اعمال کنترل های موثر بر کیفیت محصولات در تمام سطوح .

4- استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری های روز.

5-تعهد به رعایت و مقررات و الزامات قانونی .

برای دستیابی به اهداف یادشده ، مدیران و کارنان شرکت هم دلی و همکاری کامل دارند و به افق های روشن آینده امیدوارند.Back to Top