• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

بازدید آقای هاشمی رفسنجانی از غرفه ایران کارتوس

 

نمايشگاه بين المللي تهران ١٣٧٠ بازدید آقای هاشمی رفسنجانی از غرفه ایران کارتوس @irankartoosآرشیو اخبارBack to Top