• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

آشنایی با کپسول های اطفاء حریق و طرز استفاده از آنها

🔥🔥🔥آشنایی با کپسول های اطفاء حریق و طرز استفاده از آنها

کاربرد خاموش کننده ها بر مبنای طبقه بندی آتش :

مناسب بودن یک خاموش کننده برای مبارزه با طبقه مشخصی از آتش سوزی به صورت ذیل طبقه بندی می شود :

 ✅جهت اطفاء آتش سوزی طبقه A یعنی جامدات از خاموش کننده محتوی آب و آب کف استفاده می گردد .

✅جهت اطفاء آتش سوزی طبقه B یعنی مایعات از خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی کف و ماسه خشک استفاده می گردد.

👏جهت اطفاء آتش سوزی طبقه C یعنی گازها از خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی استفاده می گردد.

✅جهت اطفاء آتش سوزی طبقه E  یعنی الکتریسیته ( برق ) از خاموش کننده محتوی گاز کربنیک ( CO2 ) استفاده می گردد.

✅جهت اطفاء آتش سوزی طبقه D یعنی فلزات از خاموش کننده محتوی پودر خشک مخصوص که از کیفیت بهتری برخوردار می باشد مثل ( T.E.F ) استفاده می گردد.

✅در این راستا خاموش کننده های محتوی هالوژنه ها نیز وجود دارند که می تواند به به صورت 100% کلیه طبقات حریق را اطفاء نماید، ولی به علت اینکه خاموش کننده های هالوژنه در تخریب لایه ازن نقش به سزایی دارند، محیط زیست جهانی اعلام کرده است که باید ساخت و استفاده از آنها در تمام دنیا ممنوع شود و تولید آن متوقف گردد، در نتیجه استفاده از این مواد خیلی محدود بوده و یا بکلی  منسوخ شده است.

البته در آزمایشگاه های شیمی به دنبال جایگزین کردن ماده ای به نام اینرژن هستند که در صورت موفقیت از این ماده  به جای هالون استفاده خواهد شد.

طرز استفاده از خاموش کننده ها :
چگونه می توان به طریقه صحیح از خاموش کننده جهت اطفاء حریق استفاده کرد :

 * خونسردی خود را در هر حال حفظ نمایید.

* در فضاهای رو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی درب ورود یا خروج بایستید.

* ضامن ( پین ) دستگیره حمل کپسول های تحت فشار و CO2 را از محل خود خارج نمایید.

* سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه گیری نمایید.

* بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن آتش را اطفاء نمایید.

* ضامن کپسول های سیلندر داخل را از محل خود خارج نمایید و با وارد کردن ضربه به سوزن بالای درب کپسول پاشنده شلنگ کپسول را محکم در دست گرفته و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوی آتش نشانه گیری نمایید .

* در مورد کپسول های سیلندر بغل اهرم پاشنده شلنگ را در دست گرفته و فلکه سیلندر بغل را به آرامی تا انتهاآرشیو مقالاتBack to Top